VÁNG SỮA SỮA CHUA Có 48 sản phẩm.

trên trang
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Pháp - Thương hiệu: Nestle - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 4 hủ. - Trọng lượng: 100g x 4 hủ - Mã vạch sản phẩm: 7613033592980 - Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 12 tháng tuổi trở lên. - Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp - Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

0 ₫
Đặt Hàng
Xem nhanh
150 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Pháp - Thương hiệu: Nestle - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 6 hủ. - Trọng lượng: 60g x 6 hủ - Mã vạch sản phẩm: 7613033478215 - Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên. - Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp - Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

150 000 ₫
Xem nhanh
67 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Đức - Thương hiệu: Bauer - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 6 hủ. - Trọng lượng: 50g x 6 hủ - Mã vạch sản phẩm: 4002334116996- Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên.- Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp.- Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

67 000 ₫
Xem nhanh
75 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Đức - Thương hiệu: Ehrmann - Quy cách đóng gói: 50g x 6 hủ - Mã vạch sản phẩm: 4002971180503- Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên.- Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp. - Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh, tránh ánh nắng trực tiếp.  

75 000 ₫
Xem nhanh
75 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Pháp - Thương hiệu: Páturages - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 6 hủ. - Trọng lượng: 50g x 6 hủ - Mã vạch sản phẩm: 3250390193364 - Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên. - Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp - Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

75 000 ₫
Xem nhanh
40 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Đức - Thương hiệu: Zott - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 4 hủ. - Trọng lượng: 60g x 4 hủ - Mã vạch sản phẩm: 4014500502717 - Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên. - Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp - Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

40 000 ₫
Xem nhanh
40 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Đức - Thương hiệu: Zott - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 4 hủ. - Trọng lượng: 60g x 4 hủ - Mã vạch sản phẩm: 4014500502700 - Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên. - Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp - Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

40 000 ₫
Xem nhanh
30 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Đức - Thương hiệu: Zott - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 4 hủ. - Trọng lượng: 55g x 4 hủ - Mã vạch sản phẩm: 4014500505299 - Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên. - Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp - Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

30 000 ₫
Xem nhanh
30 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Đức - Thương hiệu: Zott - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 4 hủ. - Trọng lượng: 55g x 4 hủ - Mã vạch sản phẩm: 4014500505282 - Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên. - Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp - Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

30 000 ₫
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Pháp - Thương hiệu: Bledina - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 6 hủ. - Trọng lượng: 60g x 6 hủ - Mã vạch sản phẩm: 3041090050121 - Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên. - Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp - Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

0 ₫
Đặt Hàng
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Pháp - Thương hiệu: Bledina - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 6 hủ. - Trọng lượng: 55g x 6 hủ - Mã vạch sản phẩm: 3041091222022- Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên.- Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp- Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

0 ₫
Đặt Hàng
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Pháp - Thương hiệu: Bledina - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 6 hủ. - Trọng lượng: 60g x 6 hủ - Mã vạch sản phẩm: 3041090050138 - Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên. - Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp - Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

0 ₫
Đặt Hàng
Đặt Hàng
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Pháp - Thương hiệu: Bledina - Quy cách đóng gói: 1 lốc có 6 hủ. - Trọng lượng: 55g x 6 hủ - Mã vạch sản phẩm: 3041091221995- Đối tượng sử dụng: Dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên.- Cách dùng: Mở ra và ăn trực tiếp- Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

0 ₫
Đặt Hàng
Xem nhanh
60 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Pháp - Quy cách đóng gói: 4 hủ trong 1 lốc - Trọng lượng: 125g x 4 hủ- Mã vạch sản phẩm: ‎3700279306021- Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp. - Bảo quản: Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.  

60 000 ₫
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Pháp - Quy cách đóng gói: Túi PE có nắp vặn. - Trọng lượng: 85g - Mã vạch sản phẩm: 3700279302788- Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp. - Bảo quản: Ngăn mát tủ lạnh, tránh ánh sáng trực tiếp. 

0 ₫
Đặt Hàng
Xem nhanh
39 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Pháp - Quy cách đóng gói: Túi PE có nắp vặn. - Trọng lượng: 85g - Mã vạch sản phẩm: 3700279302795- Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp. - Bảo quản: Ngăn mát tủ lạnh, tránh ánh sáng trực tiếp.

39 000 ₫
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Pháp - Quy cách đóng gói: Túi PE có nắp vặn. - Trọng lượng: 85g - Mã vạch sản phẩm: 3700279306267- Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp. - Bảo quản: Ngăn mát tủ lạnh, tránh ánh sáng trực tiếp. 

0 ₫
Đặt Hàng
Hiển thị 21 - 40 của 48 sản phẩm