BÁNH ĂN DẶM NHẬT Có 68 sản phẩm.

trên trang
Đặt Hàng
Đang tạm hết hàng

0 ₫
Đặt Hàng
Xem nhanh
96 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Thương hiệu: Ginbis - Quy cách đóng gói: 6 gói nhỏ trong 1 túi. - Trọng lượng: 27g x 6 gói - Mã vạch sản phẩm: 4901588230635

96 000 ₫
Xem nhanh
96 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Thương hiệu: Ginbis - Quy cách đóng gói: 6 gói nhỏ trong 1 túi. - Trọng lượng: 21g x 6 gói - Mã vạch sản phẩm: 4901588231014

96 000 ₫
Xem nhanh
96 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Thương hiệu: Ginbis - Quy cách đóng gói: 6 gói nhỏ trong 1 túi. - Trọng lượng: 27g x 6 gói - Mã vạch sản phẩm: 4901588230840

96 000 ₫
Đang tạm hết hàng

0 ₫
Đặt Hàng
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 5 gói trong 1 hộp. - Trọng lượng: 20g - Mã vạch sản phẩm: 4987493005193 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

0 ₫
Đặt Hàng
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 5 gói trong 1 hộp. - Trọng lượng: 20g - Mã vạch sản phẩm: 4987493005124 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

0 ₫
Đặt Hàng
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 5 gói trong 1 hộp. - Trọng lượng: 20g - Mã vạch sản phẩm: 4987493005131 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

0 ₫
Đặt Hàng
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 5 gói trong 1 hộp. - Trọng lượng: 20g - Mã vạch sản phẩm: 4987493005117 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

0 ₫
Đặt Hàng
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 2 gói trong 1 hộp. - Trọng lượng: 50g - Mã vạch sản phẩm: 4987493005162 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

0 ₫
Đặt Hàng
Đang tạm hết hàng

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 4 gói trong 1 hộp. - Trọng lượng: 60g - Mã vạch sản phẩm: 4987493005179 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

0 ₫
Đặt Hàng
Xem nhanh
75 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: Túi PE - Trọng lượng: 63g- Mã vạch sản phẩm: ‎4901588220025 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

75 000 ₫
Xem nhanh
65 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 16 gói trong 1 túi. - Trọng lượng: 53g - Mã vạch sản phẩm: 4901313194980 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

65 000 ₫
Xem nhanh
65 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 16 gói trong 1 túi. - Trọng lượng: 53g - Mã vạch sản phẩm: 4901313194973 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

65 000 ₫
Hiển thị 1 - 20 của 68 sản phẩm