BÁNH ĂN DẶM NHẬT Có 27 sản phẩm.

BÁNH ĂN DẶM NHẬT
trên trang
Xem nhanh
96 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Thương hiệu: Ginbis - Quy cách đóng gói: 6 gói nhỏ trong 1 túi. - Trọng lượng: 27g x 6 gói - Mã vạch sản phẩm: 4901588230635

96 000 ₫
Xem nhanh
96 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Thương hiệu: Ginbis - Quy cách đóng gói: 6 gói nhỏ trong 1 túi. - Trọng lượng: 27g x 6 gói - Mã vạch sản phẩm: 4901588230840

96 000 ₫
Xem nhanh
75 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: Túi PE - Trọng lượng: 63g- Mã vạch sản phẩm: ‎4901588220025 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

75 000 ₫
Xem nhanh
59 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 16 gói trong 1 túi. - Trọng lượng: 53g - Mã vạch sản phẩm: 4901313194980 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

59 000 ₫
Xem nhanh
59 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 16 gói trong 1 túi. - Trọng lượng: 53g - Mã vạch sản phẩm: 4901313194973 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

59 000 ₫
Xem nhanh
65 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 6 gói trong 1 túi. - Trọng lượng: 72g - Mã vạch sản phẩm: 4901147306290 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

65 000 ₫
Xem nhanh
65 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 6 gói trong 1 túi. - Trọng lượng: 84g - Mã vạch sản phẩm: 4901147306283 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.  

65 000 ₫
Xem nhanh
75 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 2 gói trong 1 hộp. - Trọng lượng: 86g - Mã vạch sản phẩm: 4902888182709 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

75 000 ₫
Xem nhanh
75 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 7 gói trong 1 hộp. - Trọng lượng: 14g - Mã vạch sản phẩm: 4902888200014 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

75 000 ₫
Xem nhanh
65 000 ₫
Còn sản phẩm

- Xuất xứ: Nhật - Quy cách đóng gói: 2 gói trong 1 hộp. - Trọng lượng: 20g - Mã vạch sản phẩm: 4902508039925 - Cách dùng: Mở ra và dùng trực tiếp.- Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.  

65 000 ₫
Hiển thị 1 - 12 của 27 sản phẩm